Team

Srijan Pal Singh
Founder

Phani Kalam
General Secretary

Amreen Ahmed
Senior Manager

Vinitha Kalam
Manager

STATE COORDINATORS

Rohit Kumar
Bihar

Javed Baig
Madhya Pradesh

Divyang Bhat
Gujarat

Charmy Pandya
Under-Secretary

Karan Chavda
Under-Secretary

Harshitha
Under-Secretary

Kishor Kumar .V
Associate

Vishva Chavda
Associate

Kaushal Sheth
Associate

Zeel Bhrambhatt
Associate

Shivali Shah
Associate

Prashant Surti
Associate

Param Desai
Associate

Prabhijith P. Nambiar
Associate

Chauhan Bhavik Harish
Associate